Savoya White

Savoya White

Start / Lantic Savoya White Serie: Lantic Färg: Vit Yta: Blank Storlek: 29,7×32,2 Tjocklek: 8 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Savoya Grey

Savoya Grey

Start / Lantic Savoya Grey Serie: Lantic Färg: Grå Yta: Blank Storlek: 29,7×32,2 Tjocklek: 8 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Savoya Dun

Savoya Dun

Start / Lantic Savoya Dun Serie: Lantic Färg: Brun, grå Yta: Blank Storlek: 29,7×32,2 Tjocklek: 8 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Savoya Beige

Savoya Beige

Start / Lantic Savoya Beige Serie: Lantic Färg: Beige Yta: Blank Storlek: 29,7×32,2 Tjocklek: 8 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Bezel Zink

Bezel Zink

Start / Lantic Bezel Zink Serie: Lantic Färg: Grå Yta: Glas Storlek: 30,6×35 Tjocklek: 6 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Aqua Green

Aqua Green

Start / Lantic Aqua Green Serie: Lantic Färg: Grön Yta: Glas Storlek: 26,2×29 Tjocklek: 6 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Aqua Blue

Aqua Blue

Start / Lantic Aqua Blue Serie: Lantic Färg: Blå Yta: Glas Storlek: 26,2×29 Tjocklek: 6 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Piano Grey

Piano Grey

Start / Lantic Piano Grey Serie: Lantic Färg: Grå, vit Yta: Blank Storlek: 30,5×30,5 Tjocklek: 10 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Piano Black

Piano Black

Start / Lantic Piano Black Serie: Lantic Färg: Svart, vit Yta: Blank Storlek: 30,5×30,5 Tjocklek: 10 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Gravity Aluminium Trace Metal

Gravity Aluminium Trace Metal

Start / Lantic Gravity Aluminium Trace Metal Serie: Lantic Färg: Metall Yta: Glans Storlek: 22,1×28,1 Tjocklek: 4 mm Antal/m2: 16 Placering: Vägg Frostsäker:...
Gravity Aluminium Arrow Metal

Gravity Aluminium Arrow Metal

Start / Lantic Gravity Aluminium Arrow Metal Serie: Lantic Färg: Metall Yta: Glans Storlek: 30,1×30,1 Tjocklek: 4 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Gravity Aluminium 3D Hexagon Metal

Gravity Aluminium 3D Hexagon Metal

Start / Lantic Gravity Aluminium 3D Hexagon Metal Serie: Lantic Färg: Metall Yta: Glans Storlek: 30,1×30,1 Tjocklek: 4 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Gravity Aluminium Trace Gold

Gravity Aluminium Trace Gold

Start / Lantic Gravity Aluminium Trace Gold Serie: Lantic Färg: Guld Yta: Glans Storlek: 22,1×28,1 Tjocklek: 4 mm Antal/m2: 16 Placering: Vägg Frostsäker:...
Gravity Aluminium Arrow Gold

Gravity Aluminium Arrow Gold

Start / Lantic Gravity Aluminium Arrow Gold Serie: Lantic Färg: Guld Yta: Glans Storlek: 30,1×30,1 Tjocklek: 4 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Gravity Aluminium 3D Hexagon Gold

Gravity Aluminium 3D Hexagon Gold

Start / Lantic Gravity Aluminium 3D Hexagon Gold Serie: Lantic Färg: Guld Yta: Glans Storlek: 30,1×30,1 Tjocklek: 4 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Gravity Aluminium Trace Copper

Gravity Aluminium Trace Copper

Start / Lantic Gravity Aluminium Trace Copper Serie: Lantic Färg: Koppar Yta: Glans Storlek: 22,1×28,1 Tjocklek: 4 mm Antal/m2: 16 Placering: Vägg Frostsäker:...
Gravity Aluminium Arrow Copper

Gravity Aluminium Arrow Copper

Start / Lantic Gravity Aluminium Arrow Copper Serie: Lantic Färg: Koppar Yta: Glans Storlek: 30,1×30,1 Tjocklek: 4 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...
Gravity Aluminium 3D Hexagon Copper

Gravity Aluminium 3D Hexagon Copper

Start / Lantic Gravity Aluminium 3D Hexagon Copper Serie: Lantic Färg: Koppar Yta: Glans Storlek: 30,1×30,1 Tjocklek: 4 mm Antal/m2: 11 Placering: Vägg Frostsäker:...