Start / Savoya White

Savoya White

Serie: Lantic
Färg: Vit
Yta: Blank
Storlek: 29,7×32,2
Tjocklek: 8 mm
Antal/m2: 11
Placering: Vägg
Frostsäker: Nej